Saturday, September 9, 2023

Telelucru (Telework) Telelucrul, ca un nou mod de a lucra prin efectuarea unei activităţi (forme de muncă) flexibile în timp şi la distanţă, utilizând tehnologia informaţională şi comunicaţiile avansate, se concretizează în teleactivităţi şi teleservicii.

 În ultimii ani, s-au dezvoltat rapid noi tehnologii informaţionale şi de comunicare, astfel încât în centrul dezbaterilor ştiinţifice, politice şi economice din ultima perioadă a stat apariţia şi dezvoltarea Societăţii Informaţionale, generatoare de noi oportunităţi de muncă dar şi de schimbări esenţiale în ceea ce priveşte natura muncii şi modul de lucru, schimbări comparabile cu cele petrecute în revoluţia industrială.
 În acest context, telelucrul a devenit domeniu strategic din punct de vedere teoretic şi practic, deoarece reprezintă o soluţie cu potenţial practic important; se poate dezvolta repede; poate influenţa în bine viaţa multor europeni; este un excelent promotor al noilor procese şi tehnologii avansate; este o componentă a noii revoluţii ştiinţifice şi tehnologice, orientată spre societatea bazată pe informaţie şi cunoaştere.
 
 CUPRINS:
 
 - Introducere
 - - Ce este Telelucrul
 - - Definitii
 - - Avantaje si dezavantaje
 - - Alte aspecte de interes general
 - Tipuri de telelucru
 - - Integral / partial
 - - La domiciliu
 - - Telecentre
 - - - Tipuri
 - - Comparatie intre lucrul la domiciliu si in telecentre
 - - Lucrul in cadrul unor organizatii
 - Dotarea individuala a telelucratorului
 - - Software
 - - Hardware
 - - Internet
 - Promovarea ca telelucrator
 - - Cine poate fi telelucrator
 - - Resume
 - - Scrisoarea de intentie
 - - Marketing
 - Strategii pentru telelucru
 - - Evaluari de pret ale serviciilor de telelucrator
 - - Cautarea joburilor
 - - Telelucrul ca o afacere
 - - Planul de actiune
 - - Strategia UE in domeniul telelucrului
 - Aspecte legislative
 - - Contracte pentru telelucratori
 - - Plata telelucratorilor pentru serviciile prestate
 - Implicatii guvernamentale in promovarea telelucrului
 - Cum se poate promova un proiect propriu
 Despre autor
 - Nicolae Sfetcu
 - - De același autor
 - - Contact
 Editura
 - MultiMedia Publishing
 
 
Ediția MultiMedia Publishing https://www.telework.ro/ro/e-books/telelucru/Tuesday, August 22, 2023

Bridge Bidding - Standard American Yellow Card


 This book present some of the most important bridge bidding systems used in duplicate bridge tournaments, detailing the most known bridge bidding system, Standard American Yellow Card, by using a logical sequential order for openings, answers, competitive bids and defensive play in order to help the players during the games.

 Much of the complexity in bridge arises from the difficulty of arriving at a good final contract in the auction.
 A bidding system in contract bridge is the set of agreements and understandings assigned to calls and sequences of calls used by a partnership, and includes a full description of the meaning of each treatment and convention.
 Standard American Yellow Card is a specific set of partnership agreements and conventions, using Standard American as a base. Standard American Yellow Card is a very specific collection of agreements, which can, of course, be modified and augmented by partnership agreement. In practical use, the term is often mis-used to refer to Standard American in general, or it could refer to a system that used SAYC as a base and made additional augmentations or changes to the base agreements.
 
 CONTENTS:
 
 
Contract Bridge
 - Game play
 - - Dealing
 - - Auction or bidding
 - - Play of the hand
 - - Scoring
 - Laws of contract bridge
 - - Laws of duplicate bridge
 - - Laws of rubber bridge
 - History
 - Tournaments
 - - Bidding boxes and bidding screens
 - Game strategy
 - - Bidding
 - - - Bidding systems and conventions
 - - - Basic natural systems
 - - - Variations on the basic themes
 - - - Advanced bidding techniques
 - - Play techniques
 - - Techniques by declarer
 - - Advanced techniques by declarer
 - - Techniques by defenders
 - Example
 - Playing on the Internet
 - Computer bridge
 Bidding Systems
 - Classification
 - - Natural systems
 - - - Specific systems
 - - Artificial systems
 - 2/1 game forcing
 - - Normal 2/1 game forcing auctions
 - - Exceptions to 2/1 game force
 - - 1NT response forcing or semi-forcing for one round
 - - Other 2/1 features
 - - Example sequences
 - Acol
 - - Bidding system structure
 - - Variants
 - - Standard Acol
 - - - Opening bids
 - - - Responses to 1 of a suit
 - - - Responses to 1 NT
 - - - Responses to 2 NT
 - - - Responses to 2 clubs
 - - - Responses to 2 of a suit
 - - - Opener's suit rebid after one-level opening
 - - - Opener's NT rebid after one-level opening
 - - - Fourth suit forcing
 - Blue Club
 - - Advantages
 - - Disadvantages
 - Boring Club
 - - The 1 club opening
 - - The 1NT opening
 - Bridge Base Basic
 - - Key points of BBO Basic Bidding
 - - Opener approximate hand strengths
 - - Responder approximate hand strengths
 - - - Responding with a minimum hand
 - - - Responding with a medium hand
 - - - Responding with a maximum hand
 - - - Responding with Balanced Hands
 - - Opener's response to partners search for a fit
 - EHAA
 - - The EHAA two-bid
 - - The Mini Notrump
 - - Other Opening Bids
 - - Defensive Bidding
 - - Other Preempts
 - Fantunes
 - Little Major
 - OK bridge 2/1
 - - 5-card majors
 - - The “two over one” game force
 - - Walsh
 - - Forcing One No-trump
 - - New Minor Forcing
 - Polish Club
 - - 1 club opening
 - - - 1 diamond response
 - - - 1 heart/spade responses
 - - - 1NT response
 - - - 2 clubs/diamonds responses
 - - - 2 hearts/spades responses
 - - - 2NT response
 - - - 3 clubs/diamonds response
 - - - 3 hearts/spades responses
 - - 1 diamond opening
 - - 1heart/spade openings
 - - 1NT opening
 - - 2 clubs Opening
 - - 2 diamonds opening
 - - 2 hearts/spades openings
 - - 2NT opening
 - - 3NT opening
 - - Conventions in an uncontested auction
 - - - Jump shift
 - - - Fourth suit
 - - - Third suit
 - - - Forcing 2NT
 - - - Odwrotka
 - - - 2 clubs – check back
 - - - En passant
 - - Slam bidding
 - - - Roman Key Card Blackwood 1430
 - - - Exclusion Key Card Blackwood (1430 responses)
 - - - Hoyt
 - - - 5NT
 - - - Cue bids
 - - - Splinter bids
 - - - AutoSplinter
 - - - Six in the Splinter suit
 - - - Interference after Blackwood
 - - Competitive bidding
 - - - Over opponent’s takeout double
 - - - Over opponent’s overcall
 - - - Support bidding after Partner’s 1 heart/spade opening is overcalled
 - - - After Partner’s 1NT opening is overcalled
 - - - After Partner’s 2 diamonds/hearts/spades opening is overcalled
 - - - Negative double
 - - - When the second defender overcalls
 - - Defensive bidding
 - - - No−trump hands
 - - - After 2 diamonds artificial opening (Multi or Wilkosz)
 - - - Direct cue bid
 - - - Jump cue bid
 - - - Versus strong 1 NT opening
 - - - Versus weak 1NT opening
 - - - Other
 - - Leads and signals
 - Precision Club
 - - Main opening sequences
 - - Precision today
 - Roman Club
 - - Overview
 - - - Opening bids
 - - - Other features
 - Romex System
 - - Dynamic one notrump
 - - Mexican two diamonds
 - - Other calls
 - Saffle Spade
 - Strong Club System
 - - Explanation
 - - Strengths
 - - Sub-Types
 - - History
 Standard American
 - Role of bidding systems
 - History
 Standard American Yellow Card (SAYC)
 - Openings
 - - 1 Club opening: Responses
 - - 1 Diamond opening: Responses
 - - 1 Heart/Spade opening: Responses and later bidding
 - - - Opener’s rebids are natural and standard
 - - - Subsequent bidding by responder
 - - 1NT opening: Responses and later bidding
 - - - Interference after a 1NT opening bid
 - - 2 Clubs opening: Responses and later bidding
 - - 2 Diamonds/Hearts/Spades opening
 - - 2NT opening: Responses
 - - 3 Hearts/Spades or 4 Clubs/Diamonds opening preempts
 - - 3NT opening: Responses
 - - 4NT opening: Responses
 - Jump to 5NT
 - Competitive bidding
 - Defensive bidding
 - - Defensive leads and signals
 Reference
 About
 - Nicolae Sfetcu
 - - By the same author
 - - Contact
 Publishing House
 - MultiMedia Publishing
 
 MultiMedia Publishing House: https://www.telework.ro/en/e-books/bridge-bidding-standard-american-yellow-card/


Wednesday, July 5, 2023

Ghid Marketing pe Internet

 


Unul din cele mai vechi ghiduri pentru marketing pe Internet în limba română, dar şi unul din cele mai concise şi mai practice ghiduri. Deşi au trecut mulţi ani de la scrierea acestuia, principiile de bază descrise aici rămân încă valabile.

 Marketingul pe Internet utilizează Internetul pentru a vinde bunuri şi servicii. Marketingul pe Internet include reclamele plătite pe baza clicurilor, reclame cu banere, marketingul prin e-mail, marketingul pentru motoarele de căutare (inclusiv optimizarea pentru motoarele de cautare), marketingul prin bloguri si articole, etc.
 Lectură plăcută!
 
 CUPRINS
 
 Introducere în marketing
    Marketing sau publicitate?
    Cheia succesului
       Eşecuri
       Soluţii
    Conţinutul
    Scopul marketingului
    Conceptul de marketing
       Deci, ce este marketingul?
    Funcţiile marketingului
       Elemente ale unei prezenţe Internet de succes
          Numele de domeniu
          Designul
          Promovarea
          Interesul vizitatorilor
 Studierea pieţei
    Metode şi tehnici de culegere şi analiză a informaţiilor
       Planificarea afacerii online
          Practici Cheie:
          Resurse Cheie:
       Elementele planificării:
       Planul de afaceri
       Audienţa
          Vizitatorii
          Practici cheie:
       Dimensiunea şi structura pieţei
    Studierea consumului
       Metode de investigare a nevoilor
       Investigarea comportamentului consumatorilor
          Redobândirea clienţilor pierduţi
    Politica de preţ
       Designul
       Atragerea clienţilor
       Trecerea de la marketing la vânzări
       Contul comercial
       Formularul de comandă
       Autorizarea on-line
       Urmărirea comenzii
       Provocări tehnice
       Subcontractarea
       Concluzii
 Politica promoţionala
    Politica de marketing
       Când trebuie să începeţi
       Planul de marketing
    Marketingul clasic
       Creşterea expunerii
          Tipărirea URL- ului pe toate materialele de comunicaţie de marketing
       Designul broşurilor şi pliantelor
       Utilizarea cărţii de vizită ca instrument de marketing
       Creşterea vânzărilor prin cataloage
    Marketingul agresiv („Guerilla Marketing”)
       „Armele” unui marketing de gherilă
       Etapele unei campanii de GM:
    Marketingul viral
       De unde provine forţa sistemului?
       Cum funcţionează marketingul viral?
    Marketingul în reţea
    Programe de afiliere
       Alegerea unui program afiliat/asociat
          Criterii de decizie:
       Înfiinţarea unui program asociat
          Metoda #1
          Metoda #2
          Metoda #3
 Publicitate on-line
    1. Stabiliţi cu claritate obiectivul
    2. Definiţi mesajul publicitar
    3. Optimizarea site-ului
    4. Utilizaţi capacităţile interactive ale Internetului
    Scrierea mesajelor publicitare (copywriting)
       A. Strângerea informaţiei despre produs
       B. Identificaţi caracteristicile esenţiale ale produsului
       C. Identificaţi audienta ţinta
       D. Stabiliţi obiectivele mesajului dvs.
       E. Identificaţi formatul de prezentare a mesajului
       F. Elaboraţi mesajul
    Tehnici de marketing direct în anunţul publicitar
    Tipuri de reţele publicitare
       Reţele de tip link-exchange
       Reţele de tip agenţie de media
          1. Gazde de publicitate
          2. Cumpărători de publicitate
    Linkuri
       Link Exchange
    Schimb de banere
       Traficul
       Tehnici neconvenţionale
          Cum obţine aceste rezultate?
    E-mail
       Liste de discuţii
       Buletinul informativ (Newsletters)
          12 funcţii ale unui buletin informativ
    Grupuri de ştiri (Newsgrupuri)
       Anunţuri publicitare
       Contacte on-line
    Reviste electronice
    Concursuri
       Dirijarea de concursuri
          Organizarea unor concursuri
       Premii
    Gratuităţi
    Evenimente şi articole în presă
    Sistemul de monitorizare
       Contoare
       Măsurarea popularităţii linkurilor
    Mic dicţionar
 Perspective
    Mitul 1:Puteţi face reclamă pentru 80 de milioane de oameni pe Internet
    Mitul 2: Dacă nu va înscrie-ţi acum compania dvs. pe "Net", veţi pierde marea şansă
    Mitul 3: Nu puteţi face publicitate pe Internet
    Mitul 4: Dacă încercaţi să faceţi publicitate pe Internet, veţi fi ars de viu
    Mitul 5: Puteţi să faceţi o groază de bani repede prin Internet
    Mitul 6: Nimeni nu face nici un ban de pe Internet
    Mitul 7: Nimeni nu vă poate găsi pe Internet. O variantă: Nu poţi să găseşti nimic pe Internet
    Tendinţe
    TELEVIZIUNEA VERSUS INTERNET
       Asemănări:
       Deosebiri
    Perspective
    În final,
 Despre autor
    Nicolae Sfetcu
       De același autor
       Contact
 Editura
    MultiMedia Publishing
 
 MultiMedia Publishing https://www.telework.ro/ro/e-books/ghid-marketing-pe-internet/


Sunday, August 28, 2022

Eugenics

The main concern of the first eugenists, such as Karl Pearson and Walter Weldon of University College London , were the perceived intelligence factors considered to be correlated with the social class. In his speech "Darwinism, Medical Progress and Eugenics", Karl Pearson equates eugenics with a field of medicine. Some areas of medicine that are not commonly recognized as eugenic affect the human genes background. These include sterilization and surgical techniques that allow the functioning of reproductive organs. Even medicines that do not directly involve reproductive organs can alter the gene pool. Genetic abnormalities in such individuals are thus duplicated, modifying the genetic background. On this basis, such practices are widely accepted as more radical eugenic processes.

 DOI: 10.13140/RG.2.2.29167.28326/1

 https://www.telework.ro/en/eugenics/

 

Saturday, February 6, 2021

Filosofia contează - Prezentări și recenzii

https://www.telework.ro/wp-content/uploads/2019/07/FilosofiaConteaza.jpg Prezentări și recenzii ale unor lucrări filosofice care au influențat conceptele și discursurile filosofice, și viziunea actuală asupra lumii. CUPRINS: Despre sens și referință Structura normativă a științei – Universalism – “Comunism” – Dezinteresare – Scepticism organizat Natura teoriilor – … Read More


https://www.telework.ro/ro/e-books/filosofia-conteaza-prezentari-si-recenzii/

Big Data

https://www.telework.ro/wp-content/uploads/2019/07/BigData.jpg Odată cu creșterea volumului de date pe Internet, în media socială, cloud computing, dispozitive mobile și date guvernamentale, Big Data devine în același timp o amenințare și o oportunitate în ceea ce privește gestionarea și utilizarea acestor date, menținând în … Read More


https://www.telework.ro/ro/e-books/big-data/

Wednesday, February 3, 2021

Înțeles, sens și referință în filosofia limbajului și logica filosofică

https://www.telework.ro/wp-content/uploads/2019/08/Inteles.jpg Filosofia limbajului are legătură cu studiul modului în care limbajul nostru se implică și interacționează cu gândirea noastră. Studierea logicii și relația dintre logică și vorbirea obișnuită poate ajuta o persoană să își structureze mai bine propriile argumente și să … Read More


https://www.telework.ro/ro/e-books/inteles-sens-si-referinta-in-filosofia-limbajului-si-logica-filosofica/